Kissan oppimisen lähtökohdat
HUOM! Tämä teksti ei perustu kirjaoppiin, eikä mihinkään virallisiin näkemyksiin vaan on ainoastaan oman kokemukseni kautta opittua ja meidän perheessä hyväksi havaittua.

 

Kissan oppimisen lähtökohdat

Kissan oppimisen lähtökohdat

Virheellisin lähtökohta kissan koulutusta ajatellen on verrata sitä koiraan. Kissalla kun on lajina ja domestikoitumisen huomioon ottaen aivan erilaiset lähtökohdat yhteistyöhön ihmisen kanssa.

Näitä ovat muun muassa

Vaikka oppimisprosessi on kaikilla eläimillä suurinpiirtein sama, löytyy koulutettavuuden erot niin lajien kuin yksilöiden välillä oppimismotivaatiosta, sopivan motivaattorin (palkinnon) löytämisestä ja koulutuksen motiiveista. Lähtökohtana kuitenkin voitaneen pitää sitä, että jokaisella eläimellä on jonkinasteinen tarve oppia uutta.