Kotikissan määritelmä

 


 

Kotikissan määritelmä

Kotikissan määritelmä

Kotikissa on hyvin monimuotoinen käsite ja erilaisia yksilöitä löytyykin aivan laidasta laitaan. Pääsääntöisesti kotikissat voidaan jakaa kahteen ryhmään: lyhyt- ja pitkäkarvaisiin. Kotikissalle ei tietenkään voida jo koko kotikissa-käsitteen laajuuden vuoksi asettaa samanlaisia rotumääritelmiä ja standardeja kuin rotukissoille. Kotikissoilla sallitaan kaikki värit ja kuviot sekä karvanpituudet.

Järjestöillä (mm. FIFé ja TICA) on kuitenkin omat määritelmänsä kotikissoille, joiden pohjalta niitä esimerkiksi näyttelyissä arvostellaan. Järjestöjen asettamissa määritelmissä muun muassa korostetaan kissan luonteen sekä sopusuhtaisen, terveen ja hyvinhoidetun ulkomuodon merkitystä.